Schäferslagsidan är under nyproduktion, välkommen tillbaka.

OBS!

För klubbens administration, måste deltagare göra anmälan
även här på Schäferslags sidan.

Sedvanlig anmälan görs också på SBK tävling.

Startavgift / Starting fee
BSL & IPO 250 :-

Presentation uppdateras efter fullgjord betalning, För snabbare hantering, skicka kopia på betalnining
till Webmaster......

Anmälan och anmälningsavgift ska vara arrangören tillhanda senast tre veckor före provet.
Efteranmälan kan göras utan särskilda villkor, dock avgör arrangören om efteranmälningar ska tas
emot eller ej samt i vilken utsträckning.

Startavgift återbetalas också vid bestyrkt hinder för deltagande av orsak, varöver anmälaren inte
råder (bestyrks av veterinär, läkare eller styrelsefunktionär inom den egna klubben).

För att återbetalning ska göras måste dock återbud lämnas före provdagen samt ska bestyrkan av
orsaken vara arrangören tillhanda senast 14 dagar efter provet.
Återbetalning ska göras senast en månad efter provet.

In English

Welcome to SBK Tävling, the online registration system for competitions in Sweden. To compete in Swedish competitions you create an account and add you and your dogs, instructions for this in English pending. If you need assistance in creating an account, please contact:

info@schaferslaget.se / support@sbktavling.se

Bank: Nordea
IBAN: SE21 9500 0099 6042 0510 3767
BIC code: NDEASESS