Information för tävlande

Välkommen till Schäferslaget – Skandinaviens största internationella IPO-tävling!

 • Parkering för tävlande är gratis, p-biljett finns i PM:et som kommer att skickas ut via e-post. Skriv ut PM:et, klipp ut biljetten och lägg i rutan!
 • Betalsätt på arenan kommer att vara kortbetalning, Swish samt kontanter.
 • MrMandrakable kommer att finnas på plats för att filma ekipagen för Working-Dog.com
 • Kamratfest kommer att anordnas.
 • SBKs ”Policy för hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning” gäller för alla ekipage och besökande. Läs dokumentet noga! Vid träning och dressyr gäller att varje hundägare tränar sin hund så att den fungerar väl i dagens samhälle. Detta skall ske på ett för hunden lugnt och tryggt sätt. Våld mot hunden är förbjudet. Det är inte tillåtet att använda metoder, hjälpmedel eller utrustning som orsakar otillbörlig smärta eller starkt obehag.

Observera

 • Inga hundar får befinna sig i anslutning till tävlingsbanan under tävling.

Preliminärt program

Observera, detta är ett preliminärt program och kan ändras.

Torsdag 3/5

 • 11.00 – 17.00 – Sekretariatet öppet för anmälan, id och tillgänglighetskontroll IPO 3
 • 09.00 – Servering öppnar
 • 8.30 – 15.00 – Fri inträning
 • 16.00 – Funktionärsmöte
 • 17.00 – Domarmöte
 • 18.00 – Informationsmöte, presentation av domare samt lottning
 • Sist – Förhund, grupp C

Fredag 4/5

 • 08.00 – Spårarbete IPO 3 börjar
 • 09.30 – Lydnads- / Skyddsarbete börjar
 • 12.00 – 15.00 – Sekretariatet öppet för anmälan, id och tillgänglighetskontroll IPO-FH
 • 17.00 – Information och lottdragning, IPO-FH

Lördag 5/5

 • 07.00 – Spårarbete börjar IPO-FH
 • 08.00 – Spårarbete IPO 3 börjar
 • 09.30 – Lydnads- / Skyddsarbete börjar
 • 19.00 – Kamratfest Restaurang Amore (Råbocka Camping). Läs mer under kamratfest.

Söndag 6/5

 • 07.00 – Spårarbete börjar IPO-FH
 • 08.00 – Spårarbete IPO 3 börjar
 • 09.30 – Lydnads- / Skyddsarbete börjar
 • 18.00 – 19.00 – Prisutdelning och avslutning

Inträning

Fri inträning från tisdag till torsdag eftermiddag från kl 17.00. Organisering av inträning sker av tävlande själva.

Kontakta tävlingens koordinator för ev. spårträning. Övrig spårträning runt Åstorp med omnejd är ej tillåten!

Spårmarker och apporter

Exempelbilder på spårmarkerna (foto taget 2017-04-22):

spårmarker1 spårmarker2

IPO-FH – Exempelbilder på spårmarkerna (foto taget 2017-05-07) :

 spår_fh_20170507 spår_fh_20170507_2

IPO 3 – Exempelbilder på spårmarkerna (foto taget 2017-05-07) :

spår_ipo_20170507-2 spår_ipo_20170507-1

Exempelbild på apporter för IPO 3:

apporter_raddog

Material: Trä, textil, läder.

Exempelbilder på apporter för IPO-FH:

apporter_fh apporter_raddog

Material bild 1: Trä, gummi, textil trä. Material bild 2: Trä, textil, läder.

Bilder på hur spårläggarna kommer att arbeta:

s_spårstarts_apports_vänstervinkel s_spetsvinkel2s_högervinkels_spetsvinkel1s_båge

Bilder: Spårstart, Apport, Högervinkel, Spetsig högervinkel, Vänstervinkel, Spetsig vänstervinkel, Båge

Skydd

Exempelbilder på skyddsärm och överdrag:

skyddsarm överdrag

Övrigt

Här nedan hittar du mer information för dig som har anmält dig eller funderar på att anmäla dig till Schäferslaget 2018:

Mer information finns även under sidan för besökande.