Organisation / Kontakt

Koordinator
Mikael Ohlsson
E-Post: mikael_ohlsson@live.se

Sponsring
Göran Movitz
Joanne Winquist
E-Post: sponsring@schaferslaget.se

Kassör
Ann Movitz
E-Post: ann@cordland.se

Ansvarig spår
Bengt Andersson
Björn Jönsson

Ansvarig lydnad/skydd
Willi Winquist
E-Post: fam.winquist@telia.com

Webbplats och sociala medierAnsvarig för anmälan
Veronika Axelsson
E-Post: axelsson.veronika5@gmail.com

Ansvarig redovisning av resultat

Provledare IPO-FH

Provledare IPO III