Organisation / Kontakt

Koordinator
Mikael Ohlsson
E-Post: mikael_ohlsson@live.se

Sponsring
Göran Movitz
Joanne Winquist
E-Post: fam.winquist@telia.com

Kassör
Ann Movitz
E-Post: ann@movitz.org

Ansvarig spår IPO
Bengt Andersson
Björn Jönsson 
Telefon: 0709780244

Ansvarig spår IPO FH
Tonni Madsen
E-Post: klippa2@gmail.com

Ansvarig lydnad/skydd
Willi Winquist
E-Post: fam.winquist@telia.com

Webbplats och sociala medier
Webbadministratör
Ansvarig redovisning av resultat
Isabelle Schafhauser & Niklas Lindén
E-post: isabelle.kba@gmail.com

Ansvarig för anmälan
Veronika Axelsson
E-Post: axelsson.veronika5@gmail.com

Provledare IPO-FH

Provledare IPO III