*** Preliminärt *** Preliminary ***

TÄVLINGS INFORMATION
2014

COMPETITION INFORMATION 2014


Här lägger vi in tidsplaner, träningstider och övrig tävlingsinformation.

Here we update with schedules, training and other competition information.

a

  Inskrivning
Registration
   

  Invigning/Lottning
Opening/Draw
   

 

Träningstider


Training time

   

  Planöversikt
Field overview
   

 

Lydnad
Obedience

 

  Skydd
Protection
 

  Spårapporter
Tracking articles

BSLIII/IPOIII
 

  Spårmarker
Tracking fields

BSLIII/IPOIII

Spåren
Tracks

Stort tack till Jällagymnasiet som tillhandahåller spårmarkerna!

 

  RIKTLINJER FÖR SPÅR.
Klicka på bilden för mer info.

GUIDELINES FOR TRACKING.
Click on picture for details.
bage1