TÄVLINGS INFORMATION 2017
Här lägger vi in tidsplaner, träningstider och övrig tävlingsinformation.
Inskrivning.

Vi hälsar alla deltagare välkomna till sekretariatet.


Lämna in tävlingsböcker.

Visa upp vaccinationsintyg.

Löptikar måste rapporteras vid registreringen.

Ni får informationsmaterial, kartor mm. av oss.

Öppettider för sekretariatet:

Torsdag:
08:00-15:00
08:00-15:00 - IPO/BSL Inskrivning torsdag den 19 maj

Fredag: 
05.45
12:00-15:00 - IPO FH Inskrivning fredag den 20 maj
Sekretariatet stänger ca: 40min. Efter sista hund är klar för dagen.

Lördag:
05.45
Sekretariatet stänger ca:40min. Efter sista hund är klar för dagen.

Söndag:
05.45
Sekretariatet stänger ca:40min. Efter prisutdelningen.

OBS!
Tider är preliminära.
Tävlingsböcker återlämnas av sekretariatet, när prisutdelningen är klar.

Tidplan Schäferslaget 2016

Torsdag:
08:00-15:00 - Registrering/ID-kontroll, IPO/BSL3
18:00 - Provhund/Figurant presentation.
19:00 - Domare/Figurant presentation och lottdragning.

Fredag:
12:00-15:00 - Registrering/ID-kontroll IPO FH.

07:00 - Första spårstart: IP03/BSL3.
Samling för spår, 1 timme före första spårstart. (IPO/BSL)

06:00 - Lydnad börjar på Sk Björnåsen..
07:45 - Skyddsarbetet börjar på Sk Björnåsen.
18:20 - Dagens aktiviteter beräknas vara klar.

Lördag:
07:00 - Första spårstart: IP03/BSL3.
07:00 - Första spårstart: IPO FH.
Samling för spår, 1 timme före första spårstart. (IPO/BSL/IPO FH)

06:00 - Lydnad börjar på Sk Björnåsen.
07:45 - Skyddsarbetet börjar på Sk Björnåsen.
17:00 - Dagens aktiviteter beräknas vara klar.
19:00 - kamratfesten börjar. Lyckorna Brygga.

Söndag:
07:00 - Första spårstart: IP03/BSL3.
07:00 - Första spårstart: IPO FH.
Samling för spår, 1 timme före första spårstart. (IPO/BSL/IPO FH)

07:00 - Lydnad börjar på Sk Björnåsen.
08:45 - Skyddsarbetet börjar på Sk Björnåsen.
14:15 - Dagens aktiviteter beräknas vara klar.
Prisutdelning är planerad att starta ca: 45 minuter efter den sista ekipage.

OBS!
Lydnad och skydd varvas.
Tider är preliminära.
Tidsschemat kan ändras under tävlingen.


Inträning:
Planen är tillgänglig för träning under hela veckan innan tävlingen.
*Deltagarna själva organiserar träningen*

Löptikar får inte beträda planen.

Spår träning undanbedes helt. Omkringliggande marker skall användas till tävlingen. (7 mils radie).

Kontakta arrangören för anvisad träningsmark för spår.
Parkering:
Domare, deltagare, funktionärer och monterplats innehavare tilldelas en egen privat plats.

OBS! Använd denna under träning och tävling. Katalognumret är ert parkeringsplats nummer.
s_a1
 
s_a1
 

Regler för införsel av hund till Sverige följer EU (European Union) regelverk. För detaljerad information om gällande regler se Jordbruksverkets hemsida; www.sjv.se

 

Gränskontroll vid inresa med hund

Vid införsel av hund till Sverige ska svenska Tullen vara meddelad. För detaljerad information se Tullverkets hemsida; www.tullverket.se

 

Non-Swedish participates are responsible for obtaining information on the rules and regulations for reimporting into the owner’s native country.

Valpsjuka

För att vara tillåten att delta ska deltagande hund vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande:

•    Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder.

•    Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder och inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan.

Parvovirus

Svenska Kennelklubben rekommenderar att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot parvovirusinfektion.

Parainfluensa (kennelhosta)

Svenska Kennelklubben rekommenderar att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot parainfluensa (kennelhosta).

Rabies

För aktuell information se Jordbruksverkets hemsida; www.sjv.se

Hund som har en smittsam sjukdom eller ohyra får inte delta.

Hund får inte delta som under den senaste månaden har haft eller misstänkts ha haft valpsjuka, parvovirusinfektion eller parainfluensa (kennelhosta), eller som under den senaste månaden vistats tillsammans med hund som då var sjuk i någon av dessa sjukdomar.

Hund får inte delta tidigare än 2 månader efter avslutad karantänsvistelse.

Öronkuperade hundar

-Hund född i land där öronkupering inte var tillåten när den företogs får inte delta

-Hund född i land där öronkupering var tillåten när den företogs får delta

Svanskuperade hundar

-Hund född i land där svanskupering inte var tillåten när den företogs får inte delta

-Hund född i land där svanskupering var tillåten när den företogs får delta

Dräktig tik får inte delta i prov, utställning eller tävling 30 dagar före valpning, beräknat från 63 dagar efter första parningen, och får inte heller delta förrän 75 dagar efter valpning oavsett resultatet av valpningen.

Hanhund som kastrerats genom medicinsk behandling eller chip (Suprelorin) får inte delta vid prov, tävling eller utställning i Sverige. Möjlighet till dispens finns inte.

 

Tik som kastrerats genom kontinuerlig medicinsk behandling medges generell dispens och får delta.

Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara påverkad på otillbörligt sätt, det vill säga den får inte vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan påverka utseende, prestation, reaktion eller yttring av skada eller sjukdom.

Detaljerade regler för vilka behandlingar och åtgärder som är otillåtna återfinns i Nationellt dopingreglemente för hund. Här finns också regler för dispensansökan.

Det åligger den som är ansvarig för hunden att vid behandling eller annan åtgärd förvissa sig om vad detta kan innebära i fråga om hundens rätt att delta vid utställning, prov eller tävling.

Då utställningsbestyrelse/provledning/tävlingsledning bestämt att prov för utrönande av eventuell doping eller annan otillåten åtgärd ska tas, är den som är ansvarig för hunden skyldig att ställa aktuell hund till förfogande för provtagning och för de ytterligare undersökningar som kan föranledas därav. Manipulation av prov för dopinganalys är förbjuden.

Detaljerade regler återfinns i Nationellt dopingreglemente för hund, se Svenska Kennelklubbens webbplats: www.skk.se

Vid frågor om medicinsk behandling och karenstid efter avslutad medicinsk behandling, kan Svenska Kennelklubben kontaktas, via e-mail; dopk@skk.se