*** Preliminärt *** Preliminary ***

TÄVLINGS INFORMATION
2014

COMPETITION INFORMATION 2014


Här lägger vi in tidsplaner, träningstider och övrig tävlingsinformation.

Here we update with schedules, training and other competition information.

a

 

Starttider tävling


Starting time contest

Lördag / Saturday

Spår / Tracking: 7:00am

Lydnad / Obedience: 9:00am

Skydd / Protection: 10:35am

Söndag / Sunday

Spår / Tracking: 7:00am

Lydnad / Obedience: 8:00am

Skydd / Protection: 12:05pm


  Inskrivning
Registration

Fredag 16/5 kl 9-16

Friday 16/5 9am-4pm

 

  Invigning/Lottning
Opening/Draw

Fredag 16/5 kl 18:30

Friday 16/5 6:30 pm

 

 

Träningstider
Training time

Torsdag 15/5 kl 12-

Thursday 15/5 12pm-

 

  Planöversikt
Field overview
   

 

Lydnad
Obedience

 

  Skydd
Protection
 

  Spårapporter
Tracking articles

BSLIII/IPOIII
 

  Spårmarker
Tracking fields

BSLIII/IPOIII

Spåren
Tracks

Stort tack till Jällagymnasiet som tillhandahåller spårmarkerna!

 

  RIKTLINJER FÖR SPÅR.
Klicka på bilden för mer info.

GUIDELINES FOR TRACKING.
Click on picture for details.
bage1