Info För Besökare/Information for Visitors.

Vandrarhem och hotell i närheten av tävlingsplatsen
Hostels and hotels near by the competition sight

Förtäring/Food. exklusive 3;e – 5:e Maj After Dog!!

Fika, smörgåsar, kakor och lunch kommer serveras/ Coffe´, sandwiches, cookies and lunch will be served.

Kupongkort för detta kommer att säljas vid huvudentrén / coupencards can be purchased at the front gate.

Frukost/Breakfast

Hamburgare & Middag/Dinner & Hamburger.

After Dog

3e-5e Maj kl.16:00 – 19:00

Chicken Wrap &Soda 60kr/ 6E

And other good things to eat!

Kaffe & sötsaker / Coffee & Sweets.


Program et ser nu under info/schedule

Information

  • Anmälda/Resultat>>>
  • Domare och figuranter >>>
  • Karta/ Map – >>>
  • Utställare / Montrar>>>

Programs will be presented here when registration is closed

  • Competitors/Results>>> 
  • Judges / Helpers>>>
  • Map – Find the competition>>>
  • Exhibitors / stands >>>

Note
No dogs are allowed in the area during competition

Sjukvårdare/Paramedics

Om du blir sjuk eller om en olycka händer och det INTE är akut finns sjukvårdare på plats under tävlingsdagarna. Ni kan nå dem på tel:
Marie Bont’e +46 737 535570
Evelina Bont’e + 46 739 310205
Vid akut behov ring alltid 112

If you become ill or an accident happens and it is NOT an emergency, there are paramedics on site during the competition days. You can reach them on tel:
Marie Bont’e +46 737 535570
Evelina Bont’e + 46 739 310205
In case of emergency call 112

Vetrinär/Veterinary

Veterinär på plats är Annelie Madsen hon kan bl.a annat hjälpa er med avmaskningar före hemresa.
Ni når henne under tävlingsdagarna på telefon + 46 725 424205

Veterinary on site is Annelie Madsen, she can, among other things, help you with deworming before returning home.
You can reach her during the competition days on phone + 46 725 424205