Pierre Kembel

Jag heter Pierre Kembel och är född 1972.  Jag blev tävlingsfigurant i början på 90-talet och domare 1999.
Har både figurerat och dömt på olika mästerskap i både Sverige och i utlandet.
Har tävlat med flertalet hundar i olika grenar allt i från rapport till belgisk ring ( nvbk). I dag tränar jag mina hundar inom belgisk ring samt schutshund och IGP. 

Jag tackar ödmjukast för förfrågan att döma avdelning C på schäferslaget. 
Ser fram emot att se alla olika utbildningsnivåer som tidigare ett mycket väl arrangerat arrangemang som schäferslaget.
Jar själv deltagit på schäferslaget med flertalet hundar tidigare år. Hade även turen att lyckas vinna 1 år.

Hoppas att många vågar anmäla sig och visa upp sin fina hund och träning som ligger bakom. ”Sometime you win sometimes you learn”
Ett stort lycka till till alla deltagare. Jag och min domar kollega ska försöka bedöma era fina hundar efter våran bästa förmåga. 

Vänliga hundsport hälsningar Pierre Kembel.

My name is Pierre Kembel and I was born in 1972.
I became a competition figurant in the early 90’s and a judge in 1999.
Has both figured and judged at various championships in Sweden and abroad.
Has competed with most dogs in different disciplines, everything from report to Belgian ring (nvbk). Today I train my dogs in the Belgian ring as well as the Schutshund and IGP.

I humbly thank you for the request to judge Division C on Schäferslaget
Looking forward to seeing all the different levels of education as before a very well arranged event like Schäferslaget

I myself have participated in the German Shepherd battle with most dogs in previous years. Also had the good fortune to win 1 year.
Hope that many dare to sign up and show off their nice dog and training that lies behind. ”Sometime you win sometimes you learn”
Good luck to all participants. My judge colleague and I will try to judge your nice dogs to the best of our ability.