Disciplin A (spår/tracking)

Tävlingen kommer arrangeras officiellt med två domarsystem i varje disciplin.
*The competition will be arranged officially rules with two judging systems.

Foto på gällande spårapporter
*Photo on track Items.

The Tracks 1/5

Spårmarkerna kommer att vara vall/gräs. Så här ser markerna ut den 1/5.
Vi kommer att uppdatera bilderna varje vecka fram till tävlingen. 

The tracks will be on grass. This is what the land looks like 1/5.
We will update the pictures every week until the competition

Discipline B (lydnad/obedience)

Tävlingen kommer arrangeras officiellt med två domarsystem i varje disciplin.
’The competition will be arranged officially rules with two judging systems.

Foton på tävlingsbanan /Photo of the obedience arena.

Discipline C (skydd / Protection)

Tävlingen kommer arrangeras officiellt med två domarsystem i varje disciplin.
*The competition will be arranged officially rules with two judging systems.