[:sv]Jag är 51 år, gift i 15 år med min man Jörgen. Liksom många andra har vi träffat varandra genom vår stora passion, nämligen hundsporten och de tyska schäferhundarna.

 

 

Jag har varit medlem i Danska schäferhundklubben och Danska Kennelklubben i 30 år. Jag har arbetat med klubb och styrelse verksamhet i danska schäferhundklubben i många år. Jag har deltagit på utställningar och bruksprov under hela mitt ”hundliv”.

Jag blev utbildad till domare i december 2005 och sedan dess har jag dömt många olika hundar i alla klasser. Det är genom mina domaruppdrag som jag hämtar energi. Jag spenderar nästan hela min fritid på hundträning och domaruppdrag.

Jag har deltagit i IPO3 DM flera gånger med min nuvarande hund samt tidigare hundar.

Under åren har jag dömt både SPH DM och IPO3 DM, Jag har också dömt många lokalprov.

Jag har dömt mästerskap i länder som Mexiko, Norge, Estland, Polen, Belgien, Finland, Sverige, England och Tjeckien. Den senaste var den största meriten eftersom det var FCI IPO3 VM, jag är den första kvinnliga domaren som har fått denna ära.

Här dömde jag grupp B.

Helgen 24-26 Maj 2019 är Schäferslaget. En tävling som arrangerats i många år och som jag har följt – men bara hemifrån. Jag känner flera danskar som varje år åker till tävlingen som både besökare och deltagare. Självklart är jag både glad och stolt över att bli inbjuden till att komma och döma detta mästerskap och ser fram emot några bra dagar på fältet.

Jag kommer att göra mitt bästa för att se till att vi alla får några bra dagar tillsammans. Jag ser fram emot att ta del av att detta arrangemang samt få se flera bra hundar under helgen.

Jag vill än en gång tacka Sk Stjärnborg för att ni har bjudit in mig till Sverige. Samtidigt vill jag tacka alla som har gjort denna händelse möjlig tack vare alla involverade och sponsorer.

Till slut vill jag önska alla deltagare stort lycka till.

Sportslig hälsning

Lene Carlson[:en]I am 51 years old, married for the last 15 years with my husband Jörgen. Like many others, we have met each other through our great passion, The dog sports and the German shepherd dogs.

 

 

I have been a member of the Danish Shepherd Dog Club and the Danish Kennel Club for 30 years. I have worked with club and board activities in the Danish German Shepherd Club for many years. I have participated in dog shows and working trials throughout my whole ”dog life”.

I been a judge since December 2005 and has since then judgeing many different dogs in all classes. It is through my work as a judge that i get new energy. I spend almost all my free time on dog training and judging assignments.

I have participated in Danish IPO3 Championships several times with my current dog and previous dogs.

Over the years I have judged both Danish Tracking Championship and Danish IPO3 Championship, I have also judged many local trials.

I have judged championships in countries such as Mexico, Norway, Estonia, Poland, Belgium, Finland, Sweden, England and the Czech Republic. The latest was the biggest merit because it was the FCI IPO3 World Championship and I am the first female judge who have received this honor.

I judged group B in FCI WC.

The weekend of 24-26 May 2019 is Schäferslaget. A competition that has been around for many years and which I have followed – but only from home. I know several Danish people who every year go to the competition as both visitors and participants.

Of course I am very happy and proud to be one of the judges at Schäferslaget to come and look forward to some good days on the field.

I will do my best to make sure we all get some great days together. I look forward to seeing some good dogs during these days and to be part of this event.

I would once again like to thank Sk Stjärnborg for inviting me to Sweden. At the same time, I would like to thank everybody who has made this event possible thanks to everyone involved and to the sponsors.

At last, I wish all participants great luck.

Lene Carlson[:]