[:sv]

Tränat hundar sedan 1985, mestadels brukshundar.

För närvarande i träning med en schäfer och är en aktiv figurant.

Tävlat med flera hundar på nationell nivå och på IDC VM i 2003, WUSV 2013 och 2014. Norsk mästare 2014.

Har Förtroendeuppdrag inom Norska Kennelklubben och andra klubbar.

Tävlings figurant sedan 1998

IPO-domare sedan 2003

Domare för mental test sedan 2004

Medlem i FCI internationella domar kommitté sedan 2011

Förtroendeuppdrag i NKK brukshunds kommittén

Förtroendeuppdrag i FCI brukshunds kommittén

Teamledare, FCI mästerskap och WUSV mästerskap i flera år

Chef för figurantutbildning / certifiering

Flera förtroendeuppdrag för Norska Dobermann Klubben och Norsk Schäferhundklubb.

Har även en mindre avel under kennelnamnet ”Niqila”

Domaruppdrag

· 10-12 domaruppdrag varje år mestadels regionala och nationella mästerskap.

· Flera världsmästerskapsprov och kvalprov i många länder

· Flera nationella mästerskap – för både FCI raser och ras-mästerskap i många länder

Några viktiga händelser:

· UDC mästerskap i USA 2008

· Schäferslaget Sverige 2011

· FMBB 2011 del B världscup / del C finaler

· DMC mästerskap 2012 del B

· AWDF, USA Del B – 2013

· FMBB 2014, Finland del C VM / del B finaler

· Ryska mästerskapen del C – 2015

· IFR VM del C – 2016

· FMBB 2016 – Del C VM / Del B Finaler

· Ryska mästerskapen del C – 2016

· Sandefjord Cup – del A – 2016

· CACIT – Drenigov Memorial, Slovenien – del B – 2017

· Finska mästerskap del C – belgiska vallhundar – 2017

· FMBB 2018 del A / del C finaler

· AWDF, USA Del A – 2018[:en]

Training dogs since 1985, mostly working dogs.

At the moment in training with German Shepards and active in helper work.

Competed with several dogs at a national level, and at the IDC World Championship in 2003, WUSV 2013 and 2014. Norwegian Champion 2014

Commissions of trust within the Norwegian Kennel Club and other clubs.

Trial Helper since 1998
IPO Judge since 2003

Judge for Mental tests since 2004

Member of FCI International Judge pool since 2011

Delegate at NKK Working Dog commission

Delegate at the FCI Working Dog commission

Teamleader FCI Championship and WUSV Championship several years

Regional head of helper education/certification

Several commissions of trust for Norsk Dobermann Klub and Norsk Schæferhundklub.

Small breeding under the kennel name ”Niqila”

Judge commissions

· 10-12 judge commissions each year mostly regional and national championships.

· Several World Championship trials and selection trials in many countries

· Several National Championships – both all breed and breed championships in many countries

Some major events:

· UDC Championships in USA 2008

· Schäferslaget Sweden 2011

· FMBB 2011 part B world cup/part C finals

· DMC Championat 2012 part B

· AWDF, USA Part B – 2013

· FMBB 2014, Finland part C world cup/part B finals

· Russian Cup part C – 2015

· IFR World Championship part C – 2016

· FMBB 2016 – Part C World Cup/ Part B Finals

· Russian Cup part C – 2016

· Sandefjord Cup – part A – 2016

· CACIT – Drenigov Memorial, Slovenia – part B – 2017

· Finnish Championship part C – Belgian Sheperds – 2017

· FMBB 2018 part A / part C Finals

· AWDF, USA Part A – 2018[:]